Oświadczenie w sprawie Chaty

Druhny i Druhowie, Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!
W wyniku pożaru, który wybuchł wieczorem 8 lutego, nasza Chata na Sokołówce uległa doszczętnemu zniszczeniu. Z budynku zachowały się jedynie części kamienne oraz drewniana drewutnia. Formalne dochodzenie prowadzone przez władze wciąż jest w toku, toteż przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Możliwą przyczyną jest zapalenie się przylegającej do komina belki stropowej, jednak żadna z zaangażowanych w sprawę instytucji nie wyraziła oficjalnego stanowiska, jest to na tym etapie jedynie hipoteza. W poniedziałek 15 lutego odbyło się specjalne posiedzenie Rady Harcerskiej Fundacji “Pomarańczarni” poświęcone temu smutnemu faktowi. Zarząd Fundacji zdał relację z okoliczności zdarzenia, poinformował Radę o obecnej sytuacji Chaty i nakreślił zakres zadań, jakie w związku ze skutkami pożaru stoją jeszcze przed Fundacją i całym naszym środowiskiem. Swoje stanowisko przedstawiła Komenda Szczepu 23 WDHiZ.
Członkowie Rady wyrazili szacunek i uznanie dla postawy dh. Pawła Nareckiego, przybocznego 23 WDH-y Puszcza, który jako pierwszy zauważył pożar, podjął próbę ugaszenia go, oraz wezwał Straż Pożarną.
Rada Fundacji zadecydowała by wesprzeć, w tym finansowo, Szczep w odtworzeniu sprzętu harcerskiego utraconego w wyniku pożaru, jak również udzielić wsparcia osobom, które poniosły straty w pożarze. Powołano komisję, która zajmie się rozdziałem środków zebranych na ten cel dzięki ofiarności przyjaciół Pomarańczarni i członków naszego środowiska.
Rada podjęła także decyzję o zmianie budżetu Fundacji na rok 2016, aby uwzględnić nowe, nagłe potrzeby.
Rada z uznaniem i wdzięcznością przyjęła wyrazy solidarności i wsparcia płynące do nas od środowisk lokalnych, mieszkańców i władz Polanicy-Zdroju, sąsiadów Chaty, władz i środowisk harcerskich, wszystkich, którzy wsparli nas działaniem i dobrym słowem.
Rada Fundacji oraz Komenda Szczepu wyraziły wolę jak najszybszej reaktywacji Harcerskiej Bazy Turystycznej, związanej z Kotliną Kłodzką i służącej Pomarańczarni.
Po otrzymaniu przez Fundację oficjalnych informacji od służb, inspekcji i straży zaangażowanych w sprawę, a przede wszystkim stanowiska Lasów Państwowych oraz władz lokalnych, Rada Fundacji oraz jej Zarząd dokona analizy sytuacji oraz – po konsultacji z władzami Szczepu – zdecyduje o dalszym postępowaniu. Na podstawie podjętych przez Radę decyzji, Zarząd Fundacji niezwłocznie przystąpi do działania, w tym do rozpoczęcia w krótkim czasie zbiórki pieniężnej na cele reaktywacji Harcerskiej Bazy Turystycznej. O tych działaniach będziemy informować.
Dziękujemy wszystkim za słowa otuchy i wsparcie okazane nam, naszym działaniom oraz Chacie! Druhny i druhowie, Koleżanki i Koledzy! Harcerską Bazę Turystyczną Pomarańczarni tworzyliśmy wspólnie. Dzięki nam była ona taka, jaką ją wszyscy kochaliśmy. I naszymi wspólnymi siłami doprowadzimy do tego, że Chata powróci!
CZUWAJ!
Rada i Zarząd Harcerskiej Fundacji Pomarańczarni
Komenda Szczepu 23 WDHiZ POMARAŃCZARNIA