Powrót do Historia

1969-1971

Staraniem m.in. Czesława Bieleckiego i Jana Jabłkowskiego drużynę reaktywowano na jesieni 1969 roku. Wobec niezależnej, częściowo stricte opozycyjnej w stosunku do systemu komunistycznego postawy i programu znacznie odbiegającego od oficjalnych podstaw programowych ZHP, władze Liceum im. Stefana Batorego oraz Hufca ZHP Warszawa-Śródmieście represjami w stosunku instruktorów i niektórych harcerzy doprowadziły do usunięcia drużyny ze szkoły, co doprowadziło do zaprzestania działania drużyny w 1971 roku. W okresie poprzedzającym zaprzestanie działalności drużyna znalazła pomoc w hufcu Warszawa-Mokotów, m.in. od kierowanej ówcześnie przez Piotra Naimskiego 1 WDH – Czarnej Jedynki.