Powrót do Szczep

Kapituła HO

KAPITUŁA

Kapituła Stopnia Harcerza Orlego działająca przy Szczepie 23 WDHiZ „Pomarańczarnia” została powołana, aby czuwać nad rozwojem członków Szczepu. Kapituła otwiera i zamyka próby – na wniosek zainteresowanych oraz czuwa nad ich realizacją.

SKŁAD KAPITUŁY:

Jerzy Wardęski HO – Przewodniczący
phm. Jadwiga Pisarska HR – sekretarz
phm. Alicja Chmielewska HO
pwd. Maja Koszewska HR
pwd. Natalia Grzelak HO
pwd. Kamil Lendzion HO
pwd. Oliwia Pisarska HO

KONTAKT:

Wszelkie szczegóły oraz pytania należy kierować drogą mailową pod adresem jerzy.wardeski@gmail.com