Powrót do Fundacja

O Fundacji

Harcerska Fundacja Turystyczna Pomarańczarni powstała w 1992 r. Fundatorami byli instruktorzy
Szczepu 23 WDH Pomarańczarnia.
Zasadniczym powodem jej powołania była troska o losy Harcerskiej Bazy Turystycznej na
Sokołówce. W lutym 2016 r. nasza Chata doszczętnie spłonęła. Od tego momentu prowadzimy
działania w celu reaktywacji bazy – więcej informacji znajduje się na stronie: www.chata.pomaranczarnia.org

 

Od 1992 r. w swojej działalności Fundacja zajmowała się m.in.:

 • Organizacją 6 ogólnopolskich konferencji dotyczących równych szans rozwoju młodzieży, pod patronatem MENiS i Rektora UW (wraz z uczniami II LO im. Stefana Batorego),
 • Organizowała Koncert "Prezent" dla mieszkańców Polanicy Zdroju poszkodowanych w wyniku powodzi 1997 r.;
 • Współorganizowała i wspierała wyjazdy zagraniczne harcerzy Szczepu 23 WDHiZ Pomarańczarnia (np. zlot skautów bałtyckich By Balticum, światowe Jamboree w 2007 r., Służbę harcerzy Pomarańczarni w Krzemieńcu na Ukrainie w 2013 r. (porządkowanie polskich cmentarzy), Obóz wędrowny Pomarańczarni i harcerzy z organizacji skautowej Płast )
 • Udostępniała Bazę innym środowiskom harcerskim i organizacjom zajmującym się rozwojem i wychowaniem młodzieży, w tym z trudnych środowisk. Organizowała plenery artystyczne w Bazie Turystycznej,  Dofinansowywała i wspierała realizację inicjatyw harcerskich (min: Obozy, Szkoły Wodzów, zimowiska).
 • Organizowała obozy remontowe, służące utrzymaniu Chaty w należytym stanie, jak i uczące harcerzy Pomarańczarni samodzielności i zaradności.
 • Współorganizowała obchody rocznicowe – w 2002 r. (Obchody 30-lecia reaktywacji Szczepu, 20-lecia Pomarańczarni na Sokołówce oraz 10-lecia Fundacji) oraz w 2010 r. (Obchody 90-lecia Pomarańczarni)
 • Wspierała remont zabytkowego budynku Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie – w tym remont Auli szkoły, przywracający jej oryginalny, przedwojenny wygląd
 • Integrowała środowisko byłych i obecnych harcerzy Pomarańczarni, organizując wydarzenia sportowe i rekreacyjne.

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Fundacja realizuje następujące cele:

 1. Wspieranie działalności środowiska harcerskiego w II L.O. im. St. Batorego w Warszawie, posiadającego długie sięgające lat dwudziestych XX wieku tradycje “Pomarańczarni”.
 2. Rozwój turystyki i krajoznawstwa, w szczególności w środowiskach harcerskich.
 3. Organizacja i pomoc w tworzeniu bazy turystycznej, rozumianej jako zespół obiektów wykorzystywanych do celów turystyczno-krajoznawczych.
 4. Organizacja obozów, zimowisk, rajdów, wycieczek i innych form turystyki, krajowych i zagranicznych.
 5. Popieranie działań służących ochronie środowiska naturalnego.
 6. Popieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych w środowiskach harcerskich turystycznych.
 7. Popieranie działań służących ochronie zabytków.

 

Dane rejestrowe:

Harcerska Fundacja Turystyczna „Pomarańczarni” (Organizacja Pożytku Publicznego).
ul. Myśliwiecka 6
00 – 459 Warszawa
NIP: 526-16- 70-446
KRS: 0000211613
REGON: 010824220

Kontakt z Zarządem Fundacji:
fundacja@pomaranczarnia.org