Kapituła HO

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Szczepowej Kapituły Stopnia Harcerza Orlego podczas którego drużynowa 23 WDH-ek „Jutrzenka” pwd. Maja Koszewska zamknęła z wynikiem pozytywnym próbę na stopień Harcerki Orlej. Gratulujemy!
Ponadto przyboczna 23 WGZ Tajemnicza Polana druhna Alicja Chmielewska oraz druh Daniel Brzeziński z 23 WDW „Binduga” otworzyli swoje próby.
Nowym przewodniczącym Szczepowej Kapituły Stopnia Harcerza Orlego został druh Jerzy Wardęski HO. Gratulacje!

Serdecznie gratulujemy oraz Mai zamknięcia próby, a Ali i Danielowi życzymy powodzenia w jej realizacji!